Forskningen kring system för övervakning av hälsa i hemmet stärks

Projektet handlar om att utveckla textilbaserade elektroder som kan ersätta traditionella elektroden för att registrera hjärt- och muskelsignaler. Genom att väva in elektroder i textil kan användaren applicera dem på sig själv. Detta möjliggör mer komfortabla och mer tillförlitliga hälsomätningar på personer med neuromuskulära sjukdomar.

Varför sökte du dig till Högskolan i Borås?

–Jag är intresserad av forskning kring bärbara EMG-elektroder och fick möjligheten att arbeta med tre framstående forskare vid Högskolan i Borås, Li Guo, Leif Sandsjö och professor Mikael Skrifvars. Högskolan är också väl känd inom textil- och modeområdet samt för de innovativa och forskningsinriktade programmen. Dessutom tilltalades jag av Högskolan i Borås fokus på hållbarhet och samarbetsmöjligheter med branschledare.

Hur påverkar stipendiet din forskarkarriär?

–Att få stipendiet är en milstolpe i min karriär. Det gör att jag kan fokusera helt på mitt arbete och testa gränserna i mina forskningsprojekt. Det underlättar kontakten med ledande experter inom mitt område. Stipendiet möjliggör samarbeten med forskare och institutioner över nationsgränserna. Erkännandet som stipendiet innebär öppnar upp åtskilliga karriärmöjligheter, inklusive möjligheten till ytterligare forskningsanslag och akademiska befattningar. Jag är verkligen tacksam för denna enastående möjlighet.

Vad kommer du att arbeta med på Högskolan i Borås?

– Jag ska undersöka hur man kan använda torra textila elektroder tillsammans med så kallad ytelektromyografi (sEMG), vilket är en medicinsk teknik som används för att mäta och registrera elektriska signaler som genereras av musklerna under deras aktivitet. Dessa signaler är små elektriska impulser som skickas från nervsystemet till musklerna för att åstadkomma kontraktion och rörelse. Genom att placera små elektroder på hudens yta nära musklerna kan man fånga upp och analysera dessa elektriska signaler.

– Vidare ska jag jobba med att förbättra kvaliteten och bekvämligheten när man mäter sEMG-signaler. Det innebär att jag kommer att experimentera med olika typer av textila material, olika sätt att placera elektroderna och olika metoder för att bearbeta signalerna. Det här är viktigt för att kunna använda tekniken inom sjukvården, i bärbar teknik och för att skapa gränssnitt mellan människa och maskin. Dessutom kommer jag att samarbeta med andra experter och forskare på högskolan för att lära mig mer om sEMG-teknologin och hur den kan användas på olika sätt.

Vad hoppas du att din forskning om detta ämne kommer att leda till?

– Mina forskningsresultat kan bidra till utvecklandet av avancerade rehabiliterings- och protesanordningar, för att göra dem mer användarvänliga och effektiva vid rehabilitering efter skador eller amputationer. Genom att använda textila material hoppas jag kunna bidra till hållbara och miljövänliga alternativ inom området, vilket potentiellt kan minska den miljömässiga påverkan från medicinska system för engångsbruk. Målet är att min forskning ska resultera i betydande fördelar för hälsovård, teknologi och miljö, samtidigt som den främjar förståelsen för torra textila sEMG-elektroder.

Läs mer

Läs mer om forskningsprojektet

Läs även om det relaterade forskningsprojektet NeuRehab@home – En smart textil plattform för neuromuskulär rehabilitering in hemmiljö.

Xi Wangs forskarprofil