Likriktat innehåll i lärares kompetensutveckling: ”Vissa ämnen finns inte representerade alls”

Ett tusen fakturor från tre kommuner har granskats i projektet som finansierades av Vetenskapsrådet och som avslutades vid årsskiftet. 

– Mycket av innehållet i kompetensutvecklingen har handlat om att lärare ska bli bättre på att hantera elevers beteenden och konflikter. Det är säkert så att lärare vill veta mer om konflikthantering, men de vill gärna ha ämnesfördjupande innehåll i sin kompetensutveckling, och det är en förvånansvärt liten andel enligt vad vi hade förväntat oss, säger projektledare Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete. 

Något som framför allt förvånade projektkollegan Magnus Levinsson, docent i pedagogiskt arbete, var vilka leverantörer som kommunerna köpte fortbildningen av. 

– I de här kommunerna som vi undersökte var någonstans mellan 70–75 procent av fakturorna genererade av kommersiella aktörer, framför allt företag, aktiebolag. Det är ett väldigt viktigt fynd, säger Magnus Levinsson. 

Se filmen om projektet

I filmen nedan berättar projektledare Anita Norlund och Magnus Levinsson om de viktigaste resultaten och hur projektet har påverkat.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.


Läs mer

Läs mer om projektet på sidan Fakturan, fortbildningen och forskningen 
Anita Norlunds forskarprofil
Magnus Levinssons forskarprofil
Forskningsområdet Pedagogiskt arbete