Innovativa smarta textillösningar ger nya möjligheter till rehab i hemmet

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet NeuRehab@home har nu valts ut att delta i det exklusiva Silicon Valley-baserade inkubatorprogrammet REACH, för att främja att de smarta textillösningarna kan nå ut och komma till användning.

Rehabiliteringsutmaningen

Vid neuromuskulär rehabilitering är mängden träning en kritisk faktor för att uppnå de önskade resultaten. Det är dock ofta svårt för patienten att följa rehabiliteringsprogram med många resor och begränsad tillgång till träningstider vid rehabiliteringskliniken. NeuRehab@home ger möjlighet till både enklare och effektivare rehabilitering direkt i patientens eget vardagsrum. Genom att själv bestämma över träningen och få direkt återkoppling på resultatet så blir rehaben inte bara mer tillgänglig utan också mer engagerande och personligt anpassad. Målet är att minska beroendet av sjukvård och främja självkänsla och självständighet.

En avgörande förändring för framgångsrik rehabilitering

Li Guo är docent i textilteknologi vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och projektledare för NeuRehab@home, som finansieras av KK-stiftelsen. Tillsammans med Leif Sandsjö, docent i ergonomi vid Högskolan i Borås, beskriver hon innovationen som ett biofeedbackkoncept med fokus på att registrera, analysera och presentera myoelektriska (EMG) signaler i syfte att göra individen medveten om sin muskelaktivitet. Det som dramatiskt förändrar förutsättningarna för hembaserad rehabilitering är ett textilelektrodsystem som gör specifika träningsprogram enkla och bekväma att använda i hemmiljö, samtidigt som kostnaderna hålls nere. Konceptet har framgångsrikt tillämpats i en pilotstudie om fantomsmärta där muskelaktivitet från den amputerade extremiteten används för en variant av den etablerade metoden ”spegelterapi” (genom att kvarvarande muskler styr t.ex. datorspel).

"Stor potential att skapa påverkan"

Projektet är ett av 79 forskningsprojekt som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien under 2023 bedömde ha stor potential till samhällspåverkan  genom kommersialisering och/eller affärs- och metodutveckling. NeuRehab@home är även ett av en handfull projekt som Vinnova valt ut för att delta i det exklusiva inkubatorprogrammet REACH. 

– Att bli utvald av REACH är en bekräftelse från experter på att vårt arbete har potential att skapa en meningsfull inverkan på samhället. Som forskare fokuserar vi ofta på vad som händer "i labbet" och vi är glada att våra koncept och idéer har betraktats som värdefulla av experter inom andra områden, säger Li Guo och Leif Sandsjö.

"Allt handlar om samarbete"

Detta smarta textil-koncept är resultatet av både ett långsiktigt tvärvetenskapligt samarbete vid Högskolan i Borås och ett sektoröverskridande samarbete med industrin. Samarbetet mellan Institutionen för textilteknologi och Institutionen för arbetsliv och välfärd går tillbaka till 2010 och fortsätter med de nya projekten HOPE, finansierat av Kunskapsstiftelsen, och TextrodeMisc, finansierat av EU - Horizon Europe. I projekten finansierade av Kunskapsstiftelsen, inklusive NeuRehab@home, utvidgades samarbetet till forskare vid Chalmers tekniska högskola och University of Manchester, samt industrisamverkan med Bola AB, Daralabs och Integrum AB.

Kommersiella möjligheter

– Det är inte så att vi siktar på att gå över till näringslivet, men om vårt arbete anses ha affärsmässig potential tyder det på att vi gör något rätt, säger Li Guo.

Syftet med att delta i REACH-programmet är att utforska de potentiella möjligheterna för vår forskning att nå ut och därmed kunna underlätta för patienter att genomföra rehabilitering i hemmet, vilket samtidigt kan bidra till att avlasta vården. Inkubatorprogrammet REACH ger möjlighet att bedöma idéns kommersiella potential och utvecklingsmöjligheter både i Europa och USA.

Om inkubatorprogrammet REACH 
REACH är ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram som ska främja nordiska forskningsbaserade teknikprojekt och spin-outs med internationella ambitioner och potential. Det omfattar sex månaders ”On-the-job training”, inklusive två 14-dagars intensivträningsperioder (online/distans hösten 2023 och Palo Alto våren 2024), samt fem månaders mentorskap.


Läs mer

Projektsida för NeuRehab@home
Leif Sandsjö forskarprofil
Li Guo forskarprofil