Information till dig som sakkunnig

Viktiga dokument

Läs noggrant igenom följande dokument innan du påbörjar ditt uppdrag.

Ansökningshandlingar

Vid Högskolan i Borås används rekryteringsverktyget ReachMee (RM). I RM finner du alla kandidater och deras ansökningshandlingar. Nedan finner du en manual för RM och en länk för inloggning. Inloggningsuppgifter mejlas till dig av HR-handläggare.

Utlåtande

Skriv ditt sakkunnigutlåtande i enlighet med Guidelines for reviewers. Utförligare anvisningar för utlåtande finns i mejlet med dina inloggningsuppgifter. Det ska framgå vem som har författat utlåtandet samt vilket rekryterings- eller befordransärende det gäller. 

Skicka utlåtande och blankett för arvodesutbetalning till hr@hb.se. Tänk på att inte skicka utlåtandet från privat e-postadress.

De sökandes eventuella publikationer som inte bifogats elektroniskt ska återsändas till HR.

Ersättning

Beroende på om du är bosatt i Sverige eller utomlands behövs olika dokument för att vi ska kunna ersätta dig. Skicka samtliga dokument till hr@hb.se tillsammans med ditt sakkunnigutlåtande. Observera att vi i dagsläget inte godkänner e-signering på arvodesblanketter.

Om du är bosatt utomlands ska du ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Ersättningen för uppdraget utbetalas via Danske Bank när underlaget för ersättning har inkommit och ärendet avslutats. 

Bosatt i Sverige

Bosatt utomlands

Arvodesnivåer

Nedanstående ersättningsnivåer gäller för sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden vid Högskolan i Borås.

Prövning av lektor och biträdande lektor

Arvodet är beroende av antalet sökande. För bedömning av en sökande utgår ersättning med 5 000 kr. Därutöver tillkommer 2 000 kr för varje ytterligare sökande som sakkunnig ska yttra sig om.

Docentprövning

Ett fast arvode på 7 000 kr utgår till sakkunnig vid docentprövning.

Prövning av professor och biträdande professor

Arvodet är beroende av antalet sökande. För bedömning av en sökande utgår ersättning med 7 000 kr. Därutöver tillkommer 3 000 kr för varje ytterligare sökande som sakkunnig ska yttra sig om.

Har du frågor om ditt sakkunniguppdrag?
Vänligen kontakta Irma Lina Molnar, HR-handläggare.
Telefonnummer: 033-435 4584
E-post: irma_lina.molnar@hb.se