Information till dig som sakkunnig

Instruktioner, dokument och blanketter skickas via e-post

Vid Högskolan i Borås används rekryteringsverktyget ReachMee (RM). Efter att du har tackat ja till uppdraget får du ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till systemet. I RM har du tillgång till ansökningshandlingar och annons.

I e-postmeddelandet bifogas även viktiga dokument och blanketter samt en vädjan om formell bekräftelse på att det inte föreligger någon jävssituation eller intressekonflikt i förhållande till de sökande. 

Dokument, blanketter och inloggning till RM finns även tillgängligt nedan.  

Ersättningsnivåer

Nedanstående ersättningsnivåer gäller för sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden vid Högskolan i Borås.

Vid prövning av lektor och biträdande lektor
Arvodet är beroende av antalet sökande. För bedömning av en sökande utgår ersättning med 5 000 kr. Därutöver tillkommer 2 000 kr för varje ytterligare sökande som sakkunnig ska yttra sig om.

Vid docentprövning
Ett fast arvode på 7 000 kr utgår till sakkunnig vid docentprövning.

Vid prövning av professor och biträdande professor
Arvodet är beroende av antalet sökande. För bedömning av en sökande utgår ersättning med 7 000 kr. Därutöver tillkommer 3 000 kr för varje ytterligare sökande som sakkunnig ska yttra sig om.

Utbetalning av arvode

Beroende på om du som sakkunnig är bosatt i Sverige eller utomlands behövs olika dokument för att vi ska kunna betala ditt arvode. 

Bosatt i Sverige

Bosatt utomlands

Fyll i, skriv ut och signera arvodesblanketten. Bifoga eventuell SINK-blankett samt passkopia. Skicka samtliga dokument till hr@hb.se tillsammans med ditt sakkunnigutlåtande.

Observera att vi i dagsläget inte godkänner e-signering på arvodesblanketten.