Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, och här utbildas bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer.

Inom akademin bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogiskt arbete samt handel och IT. Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom pedagogiskt arbete och handel och IT.

Till Institutionen för pedagogiskt arbete hör Enheten för pedagogisk utveckling och forskning som har ett särskilt ansvar ansvar att utifrån behov i verksamheten bedriva forskningsförankrad högskolepedagogisk utveckling och utbildning med stöd i nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Inom akademin finns också verksamheter som särskilt avser att bidra till samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället inom nämnda områden: Centrum för digitalisering och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Akademin har cirka 2 800 studenter och närmare 200 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar samt fristående kurser.

Institutioner

Forskningsområden