Forskning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne och forskningen som bedrivs knyter till pedagogik, högskolepedagogik, specialpedagogik, allmändidaktik och ämnesdidaktik. 

Forskningen behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Den syftar till att problematisera utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet relativt forskning om lärarprofession, undervisning, inkludering i lärandemiljöer, hållbarhet i utbildning men också frågor om rättvisa via begrepp som genus, etnicitet, klass, ålder, funktionalitet. Forskningen omfattar även studier kring kunskapspolitik och utbildningsreformer.

Läs mer om vår forskning och aktuella projekt på forskningsområdets sida

Forskarskolor

Institutionen för pedagogiskt arbete har under flera år arbetat med att utveckla och etablera samverkan om forskarutbildning. Ambitionen är att arbetet så småningom resulterar i ett eget tillstånd att bedriva forskarutbildning. Just nu arbetar institutionen i nära samverkan med tre olika parter (värdlärosäten) för utbildning på forskarnivå: Lunds universitet, Högskolan i Jönköping och Göteborgs universitet.

Information om våra forskarskolor och forskarutbildningskurser