Forskning

 

Inom det övergripande området Människan i vården riktas forskningsintresset mot frågor som studerar mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller vårdyrkesstudent.

Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden. Det i kombination med en lång forskningstradition med fokus på existentiella vårdfrågor och lärande ger en unik profil.

Våren 2017 startade en forskarutbildning i egen regi inom Människan i vården. Inledningsvis har 15–20 doktorander antagits  under ledning av ett tiotal professorer, 14 biträdande professorer/ docenter och ett antal seniora forskare. 

Vidare inrymmer akademin forskning inom arbetsliv och välfärd med fokus på ledning, styrning och organisering inom vård- och omsorg och inom näringslivet i vid bemärkelse.

För att stärka forsknings- och utbildningsmiljön inom arbetsliv och välfärd sker forskning och utveckling i nära samverkan med det omgivande samhället i den högskoleövergripande centrumbildningen Centrum för välfärdsstudier (CVS). Dessutom finns det en nära samverkan med riksorganisationen Forum för arbetslivsforskning (FALF).

Forskningen vid akademin organiseras i sex forskargrupper som spänner över akademins forskningsområden.

Läs mer om forskningsområdet Människan i vården här

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.