Utbildningsutskott

Ansvarsfördelningen mellan utbildningsutskott tar sin utgångspunkt utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som har att hanterar utbildningen. Ansvarsfördelningen av högskolans utbildningar redovisas i Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott vid Högskolan i Borås. Fristående kurser läggs fram för relevant utskott.

Utskotten är sammansatta av minst fyra ledamöter tillsammans med två suppleanter som alla har vetenskaplig kompetens (Högskoleförordningen 2 kap. 6 §) samt två studentrepresentanter. Inom varje utskott finns en ordförande, en vice ordförande. Varje utskott har en sekreterare.

Utbildningsutskotten är:

  • Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT
  • Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv
  • Utskottet för utbildningar inom pedagogiskt arbete
  • Utskottet för utbildningar inom teknik
  • Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete

För mer information om utskottens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till utskottens sida på anställdwebben.