VFU

Före, under och efter VFU

 • Kort om VFU inom institutionens utbildningar
 • Tilldelning av VFU-område
 • Beslut om VFU-placering
 • Fältdagar
 • Vid VFU-lärares frånvaro
 • Byte av VFU-plats

Dokumentation av VFU

 • Kort om VFU-dokumentation
 • Studentens VFU-dokumentation
 • Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

Handledning av VFU

 • Kort om handledning
 • Planeringssamtal
 • Mittsamtal
 • Slutsamtal

Bedömning och examination av VFU

 • Examinationen VFU

VFU-besök

 • Rutin för VFU-besök
 • Rutin för trepartssamtal vid VFU-besök

Vid underkänd VFU

 • Arbetsgång
 • Individuell utvecklingsplan

Regler och riktlinjer VFU

 • Belastningsregister
 • Tystnadsplikt och handlingssekretess
 • Värdegrund och handlingsplaner
 • Försäkring

Närvaro VFU

 • Närvarokrav
 • Komplettering vid frånvaro

Uppdrag och ansvar VFU

 • Student
 • VFU-lärare
 • Rektor
 • VFU-samordnare
 • Förvaltning eller motsvarande
 • Högskolan i Borås
 • Ersättning till partnerområde