Grundlärare F-3 VFU

VFU-brev, bedömningsunderlag och information om VFU-dagar

Klicka på kursen för att se VFU-dokumenten, information om VFU-dagarna och kontaktuppgifter till kursansvariga. Närvaroblankett för fältdagar, försättsblad med mera finns under "Övriga VFU-dokument".

Termin 1: CUVK11 VT22

Termin 2: CF3M20, CF3S20 VT22

Termin 3: CF3S30 VT22

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 VT22

Termin 5: CF3E51, CF3M50, CF3S50 VT22

Termin 6: CF3N60 VT22

Termin 7: 12F371 VT22

Termin 8: CF3M81, CF3S80 VT22

Övriga VFU-dokument

Om din VFU i grundlärarutbildningen F-3

Önskemål inför termin 7 grundlärarutbildning F-3

Termin 1: CUVK11 HT22

Termin 2: CF3M20, CF3S20 HT22

Termin 3: CF3S30 HT22

Termin 4: CUVK40, CUVK48, CUVK44 HT22

Termin 5: CF3E51, CF3M50, CF3S50 HT22

Termin 6: CF3N60 HT22

Termin 7: 12F371 HT22

Termin 8: CF3M81, CF3S80 HT22