Frågor och svar som vägskyltar

Frågor och svar

Läs igenom dessa frågor och svar, så att din tid ute i verksamheten fungerar så smidigt som möjligt.

Tilldelning av VFU-plats

Får jag välja VFU-plats?
Högskolan i Borås får ett visst antal VFU-platser från verksamheten. Du kan själv inte välja VFU-plats, utan du blir tilldelad en plats av VFU-samordnarna.Vid fördelning av platser försöker vi, om möjligt, ta hänsyn till var du bor. Det är därför viktigt att dina uppgifter i Ladok stämmer. Du får veta din placering senast 14 dagar innan din VFU startar. I mycket sällsynta fall kan din placering komma att ändras med kort varsel, beroende på förändringar i vårdverksamheten.

I vissa kurser kan du komma att få möjlighet att önska bland de VFU-platser som finns i Praktikplatsen.se och då kommer systemet själv fördela platserna.

Kan jag ordna en VFU-plats själv?
Nej, det får du inte. Verksamheten är hårt ansträngd och har ingen möjlighet att ta emot samtal från studenter med enskilda önskemål. Undantaget kan vara vissa placeringar i specialistutbildningar på distans där studenter bor utanför Västra Götalandsregionen. Om du går en specialistutbildning på distans och ordnar en VFU-plats själv måste du alltid meddela högskolans samordnare senast tre veckor innan VFU-start.

Kan jag göra VFU på min egen vårdcentral?
Nej, det är olämpligt att ha en placering där du tidigare arbetat, varit patient, din egen vårdcentral eller där du har/har haft andra kontakter som kan påverka bedömningen.

Hur vet jag vilken plats jag fått?
När placeringarna är klara får du ett automatiskt besked till den mejladress som du uppgivit i Ladok, med kontaktuppgifter till din VFU-plats. Dit ska du skicka en personlig presentation och mål för din VFU (se mall för personlig presentation). Om du inte får kontakt med din VFU-plats via mejl, tar du kontakt via telefon.

OBS! Se till att du har en aktuell mejladress i Ladok.  

När du har fått plats

Jag vill göra min VFU en annan tidsperiod, kan jag ändra mina veckor?
Nej, det är mycket viktigt att alla studenter genomför sin VFU under de veckor som är avsatta för det. Verksamheten har inte möjlighet att avsätta annan tid på grund av att en student tar semester eller reser bort.

Vilka arbetstider har jag när jag är ute på VFU?
Det är 35 timmar/vecka som gäller vid heltidsstudier. All frånvaro ska tas igen.

Får jag ersättning för extra boende eller resor till och från VFU-platsen?
Nej, högskolan betalar inte ut någon ersättning för extra boende eller resor inom Västra Götalandsregionen. 

Vad mer ska jag tänka på?
Var noga med att följa de hygieniska principerna när du är ute på din VFU, så du inte bidrar till onödigt lidande i form av vårdinfektioner (se PM Vårdhygien) Glöm inte heller att se över ditt vaccinationsskydd.

Glöm inte att ha med dig ditt bedömningsunderlag utskrivet i två exemplar.

Försäkring

Är jag försäkrad under VFU-perioden?
Ja, som student vid de statliga högskolorna finns en personskadeförsäkring. Den omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, alltså gäller det även under VFU godkänd av högskolan.

Vad gör jag om jag råkar skada mig under VFU?
Du som student måste själv göra anmälan via blankett till Kammarkollegiet inom tre år. Därefter upphör rätten till ersättning. Blanketten skrivs på av akademichef innan den skickas in. All information om försäkringen liksom blanketten hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Klicka dig fram under försäkringar och studenter.

Byte av plats och särskilda skäl

Om du av någon anledning måste byta VFU-plats under pågående kurs, görs detta i samråd med kursansvarig lärare, VFU-samordnare och aktörer i vårdverksamheten. Byten görs endast i undantagsfall och om studenten har synnerliga skäl.

Möjlighet finns att ansöka om särskilda skäl för att få en plats närmare hemmet. Giltig anledning är ifall något oväntat medicinskt/socialt hänt efter att du påbörjat din utbildning. Ansökan ska göras så snart som möjligt och inför varje termin. Blanketten (nr.16) finner du på HB:s hemsida, under Gör det själv - Blanketter. Intyg från läkare ska bifogas. Även om dina särskilda skäl beviljas är det ingen garanti för att det finns en VFU-plats för dig närmare hemmet. 

Vad behöver jag göra efter att min VFU-period är slut?                          När du har slutfört din VFU-period är det viktigt att studenthandledaren/huvudhandledaren eller du själv skickar in bedömningsformuläret AssCe och din bedömningsblankett till kursansvarig lärare. Detta krävs för att du ska få dina studiepoäng registrerade.

Vad händer om jag inte blir godkänd på min VFU?
Om du skulle bli underkänd tilldelas du, i samråd med VFU-samordnaren och VFU-ansvarig adjunkt, en ny plats så snart möjlighet ges. Detta innebär oftast att du får göra ett studieuppehåll.

Undrar du över något kring ovanstående kan du kontakta oss:

VFU-samordnare: vfu.vhb@hb.se

Proprefekt: ann-helen.sandvik@hb.se

Lycka till!