VFU Sjuksköterskeprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor om VFU:
Frågor & svar

Termin 3

VFU i termin 3 genomförs under sex veckor inom kommunal verksamhet. Under dessa sex veckor kommer du halva tiden handledas av en undersköterska och halva tiden av en sjuksköterska. Allt för att du ska få med den basala och specifika omvårdnaden. 

Termin 4

(med utbildningsstart före HT-19)

VFU i termin 4 genomförs under nio veckor inom somatisk omvårdnad antingen på Borås sjukhus eller Alingsås lasarett. Vissa kommer att göra en så kallad breddad VFU där placeringen delas mellan sjukhusvård/kommunal vård, avdelningsvård/mottagningsvård alternativt två olika avdelningar inom sjukhusvård. På vissa somatiska vårdavdelningar har vi UVA-konceptet. På dessa avdelningar går ni flera studenter, vilket gör att ni kan samverka med varandra.

Under termin 4 gör ni dessutom 4 veckor VFU inom psykiatrisk omvårdnad. VFU-platserna finns främst på Södra Älvsborgs sjukhus och på Skaraborgs sjukhus. Det finns även platser på öppenvårdsmottagningar i Boråsområdet, i Skaraborg och i de närmaste kommunerna.  

Inför VFU i termin 4, måste ni skaffa er ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget tas med och visas för aktuell VFU-placering om så krävs. Spara utdraget till nästkommande VFU då utdraget är giltigt 1 år.  

Termin 4  

(med utbildningsstart fr.o.m. HT-19)

VFU i termin 4 genomförs under sex veckor inom somatisk omvårdnad antingen på Borås sjukhus eller Alingsås lasarett. På vissa somatiska vårdavdelningar har vi UVA-konceptet. På dessa avdelningar går ni flera studenter, vilket gör att ni kan samverka med varandra.

Under termin 4 gör ni dessutom 4 veckor VFU inom psykiatrisk omvårdnad. VFU-platserna finns främst på Södra Älvsborgs sjukhus och på Skaraborgs sjukhus. Det finns även platser på öppenvårdsmottagningar i Boråsområdet, i Skaraborg och i de närmaste kommunerna.

Inför VFU i termin 4, måste ni skaffa er ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget tas med och visas för aktuell VFU-placering om så krävs. Spara utdraget till nästkommande VFU då utdraget är giltigt 1 år.   

Termin 5

(med utbildningsstart före HT-19)

Under termin 5 ingår tre veckor VFU på vårdcentral i kursen hälsobefrämjande och förebyggande vård. Här ges ni möjlighet att ta del av primärvårdens olika verksamheter och vilka yrken som samverkar. 

Terminen innefattar även tre veckor VFU inom hemsjukvård i kursen komplex vård. Här får studenten möjlighet att ta del av hur hemsjukvården arbetar och hur de samverkar med andra vårdgivare som till exempel sjukhus, vårdcentral, hemtjänst, fysio- och arbetsterapi.  

I termin 5 det ingår dessutom en simuleringskurs (vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa) som är förlagd på högskolans Kliniska träningscenter (KTC). Där tränas olika scenarier för att förbereda studenten för oförutsedda händelser i vården.

Termin 5

(med utbildningsstart fr.o.m. HT-19)

Under termin 5 ingår tre veckor VFU på vårdcentral i kursen hälsobefrämjande och förebyggande vård. Här ges ni möjlighet att ta del av primärvårdens olika verksamheter och vilka yrken som samverkar. 

Terminen innefattar även fyra veckor VFU inom hemsjukvård i kursen komplex vård. Här får studenten möjlighet att ta del av hur hemsjukvården arbetar och hur de samverkar med andra vårdgivare som till exempel sjukhus, vårdcentral, hemtjänst, fysio- och arbetsterapi.  

I termin 5 det ingår dessutom en simuleringskurs (vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa) som är förlagd på högskolans Kliniska träningscenter (KTC). Där tränas olika scenarier för att förbereda studenten för oförutsedda händelser i vården. 

Termin 6

I sista terminen i utbildningen genomförs en VFU under tre veckor där klinisk slutexamination ingår. VFU-platserna finns på Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett och Alingsås lasarett.