Rehabiliteringsklinikens UVA

Fokus ligger på grundläggande omvårdnad. Progressionen visar sig i att studenterna efter hand får ta ett allt större ansvar för den grundläggande omvårdnaden för en eller flera patienter. 

I termin fyra sker succesiv progression i utveckling av kunskap och förmågor som leder till att studenterna i slutet av praktikperioden kan ta ansvar för hela omvårdnadsprocessen för en eller flera patienter. I termin fyra har problemlösningsförmågan vidareutvecklats och då genomför studenterna vårdplaner.

Specifikt för Rehab UVA

  • Reflektionen har en central plats vid lärandet och sker dagligen mellan student och handledare samt varje vecka mellan studerande och klinisk adjunkt.
  • Studenten arbetar dagligen med ett speciellt utarbetat reflektionsblad. Skriftlig reflektion av dagen görs av studenten, handledaren lämnar därefter skriftlig reflektion tillbaka till studenten.
  • Klinisk adjunkt har varje vecka reflekterande grupphandledning med personal.
  • Varje vecka arbetar studenterna med casemetoden utifrån en patientberättelse där man reflekterar omkring en omvårdnadssituation med vårdvetenskaplig förankring tillsammans med adjunkt och huvudhandledare.

Studenterna erbjuds också utbildningar och studiebesök.