Utbildningsvårdavdelning (UVA)

På UVA används en av Västra Götalands Regionen framtagen handledningsmodell som bygger på att studenthandledare och huvudhandledare är viktiga resurser för studenterna. Till varje UVA finns en klinisk adjunkt och en klinisk lektor knuten, där adjunkten har det yttersta pedagogiska ansvaret och lektorn finns som vetenskaplig och pedagogisk resurs.

På Södra Älvsborgs sjukhus finns det UVA inom ortopedisk och rehabiliteringsmedicinsk vård. På Alingsås lasarett finns UVA inom medicinsk vård och UVA inom kommunal vård är förlagd till Alingsås hemsjukvård.