Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och till att du har valt att utbilda dig till ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9! Du lämnar nu din egen elevroll bakom dig för att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Framför dig har du flera spännande och lärorika terminer. 

Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du under snabblänkarna.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt. Under den första terminen läser alla lärarutbildningar en gemensam kurs, en utbildningsvetenskaplig kärna. Denna kurs fokuserar inledningsvis på arbete i grupp och följande titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel, Retorik för pedagoger. Aglatuq HB, Stockholm.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups 

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid fyra tillfällen under vecka 35 får du som ny programstudent möjlighet till PING PONG-introduktion.Mer information finner du på Studentwebben (svenska sidan) https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/

All övrig information får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Om du är nyfiken på hur hela programmet ser ut, kan du följa länken till utbildningsplanen. Även om den första kursen är gemensam för alla lärarutbildningar vid Högskolan i Borås kommer du att träffa de andra, som har valt samma inriktning som du, i din studiegrupp och i seminariegrupper. Du får där möjlighet att diskutera kursinnehållet med särskild tonvikt på hur innehållet kan relateras till ämneslärarens arbete. Det blir också en möjlighet att bättre lära känna de studiekamrater som kommer att läsa samma kurser som du framöver.

Under termin två påbörjar du dina ämnesstudier. De tre ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk varvas under utbildningen och i programmet ingår också ytterligare kurser gemensamma för alla lärarstudenter vid Högskolan i Borås (utbildningsvetenskaplig kärna).

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Eva Hesslow, programansvarig för ämneslärarprogrammet

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten2019 Programkod: LASEA Programtillfälleskod: LASEA19h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Eva Hesslow

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2023

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 III

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 III
 • Anmälningskod: L43H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 5 november

Examensarbete II: Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete II: Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L45H3
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november — 14 januari

Examensarbete II: Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete II: Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L46H3
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november — 14 januari

Examensarbete II: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete II: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L44H3
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november — 14 januari

Våren2023

Engelska med didaktisk inriktning II

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning II
 • Anmälningskod: L36V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 19 februari

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, II

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, II
 • Anmälningskod: L35V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 februari — 26 mars

Engelska med didaktisk inriktning III

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning III
 • Anmälningskod: L37V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars — 4 juni

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, III

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, III
 • Anmälningskod: L38V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars — 4 juni

Hösten2022

Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: L48H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 6 november

Examensarbete I: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete I: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L49H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari

Våren2022

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L27V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 5 juni

Hösten2021

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L24H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 16 januari

Våren2021

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L05V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari — 21 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L06V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari — 28 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars — 6 juni

Hösten2020

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II
 • Anmälningskod: L10H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti — 17 januari

Våren2020

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L10V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari — 7 juni

Hösten2019

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L04H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari