Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk

Välkomstbrev

Varmt välkommen till Högskolan i Borås och ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9 i svenska och svenska som andraspråk! Framför dig har du åtta spännande och lärorika terminer då du kommer att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande.

På grund av den pågående pandemin kommer inledningen av höstterminen huvudsakligen att bestå av distansundervisning men viss verksamhet kan komma att genomföras på campus. Detta beslut gäller för de första 10 veckorna av terminen. Det är viktigt att du är medveten om att förändringar kan ske under pågående termin. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rektors beslut. För information gällande covid 19 och aktuella anpassningar av studierna, hänvisar  jag dig till hemsidan https://www.hb.se/Student/

Kursintroduktionen genomförs via Zoom den 31 augusti och länk till introduktionen hittar du i schemat i Kronox, se länk nedan.

Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska och svenska som andraspråk och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni studenter indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att stödja varandra för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Under första halvan av den första terminen läser de båda ämneslärarutbildningarna en gemensam kurs, en utbildningsvetenskaplig kärna. Delar av denna kurs kommer du också att läsa tillsammans med studenter från övriga lärarprogram. Inledningsvis fokuserar kursen på retorik och akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under din utbildning. Tidigt i kursen ingår därför följande titlar (tänk på att du kan låna på bibliotek): 

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s)
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s)

All övrig information om den första kursen får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Under andra halvan av termin ett påbörjar du dina ämnesstudier. Du läser då svenska tillsammans med de studenter som har valt ämneslärarutbildningen i svenska och engelska. Under termin två fortsätter du med svenska och därefter avslutas terminen med en andra UVK-kurs. Under hela ditt andra studieår läser du svenska som andraspråk och därefter varvas kurser i svenska med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och examensarbete. Om du är nyfiken på hur hela programmet ser ut, kan du följa länken nedan till utbildningsplanen.

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas. Om du följer denna länk https://www.hb.se/student/ny-student/ hittar du information till dig som är ny student. Där får du i en steg-för steg-guide bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system. Distansstudierna genomförs via Zoom och på samma sida finns också information om Zoom.

Schema för den första kursen, C79U10: https://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=idag&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sprak=SV&sokMedAND=true&forklaringar=true&resurser=k.C79U10-20212-L05H1-

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att kolla schemat regelbundet.

Terminen startar den 30 augusti med studentkårens introduktion. studentkareniboras.se/introduktionen/

Än en gång varmt välkommen!

Mina arbetskamrater och jag hoppas du kommer att trivas hos oss!

Eva Hesslow
Programansvarig för ämneslärarprogrammen

Programinformation

Starttermin: Hösten2021 Programkod: LASVA Programtillfälleskod: LASVA21h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Eva Hesslow

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2023

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 II

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 II
 • Anmälningskod: L43V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 30 april

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, III. Avancerad

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, III. Avancerad
 • Anmälningskod: L45V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 maj — 4 juni

Hösten2022

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L22H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari

Våren2022

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.2

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.2
 • Anmälningskod: L10V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari — 27 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för ämneslärare
 • Anmälningskod: L11V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars — 5 juni

Hösten2021

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för ämneslärare
 • Anmälningskod: L05H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti — 7 november

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 1.1
 • Anmälningskod: L36H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november — 16 januari