Bibliotekarie

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap innebär att du skaffar dig kunskap om hur du navigerar i informationsflöden, hur du värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen om det akademiska hantverket med redskap och metoder som utvecklar din analytiska förmåga. Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Genom studiebesök, gästföreläsare, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Dessutom får du ta del av den professionsnära forskning som genomförs av programmets lärare. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att träffa en mentor från biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan tillämpas i praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.

Vi har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa. Dessutom kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder under din studietid i Borås.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot att träffa dig. Höstterminen startar tisdagen den 30 augusti och vi börjar i Zoom, men under hösten kommer vi framför allt att ses i högskolans salar. All information om din utbildning och dina kurser får du som registrerad student via lärplattformen Canvas. Hoppas att du kommer att trivas hos oss! Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Schema

Läs mer om Canvas

Läs mer om Zoom

Maria Ringbo och Thomas Tegelin Nyström, programansvariga

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: NGBIB Programtillfälleskod: NGBIB22h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Maria Ringbo
Programansvarig: THNY

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Barn, unga och bibliotek

 • Kursinformation för Barn, unga och bibliotek
 • Anmälningskod: B12H4
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september — 19 januari

Den undervisande bibliotekarien

 • Kursinformation för Den undervisande bibliotekarien
 • Anmälningskod: B11H4
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september — 19 januari

Kulturpolitik och ledarskap

 • Kursinformation för Kulturpolitik och ledarskap
 • Anmälningskod: B13H4
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september — 19 januari

Läsning i teori och praktik

 • Kursinformation för Läsning i teori och praktik
 • Anmälningskod: B10H4
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 september — 19 januari

Våren2024

Informationskompetens och lärande

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande
 • Anmälningskod: B03V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 20 mars

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier
 • Anmälningskod: B04V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 2 juni

Professionell informationssökning

 • Kursinformation för Professionell informationssökning
 • Anmälningskod: B20V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 mars — 2 juni

Hösten2023

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B05H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 30 oktober

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder
 • Anmälningskod: B06H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik med fokus explorativ sökteknik
 • Anmälningskod: B15H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober — 14 januari

Våren2023

Bibliotek och användare

 • Kursinformation för Bibliotek och användare
 • Anmälningskod: B09V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Kunskapsorganisation och sökteknik - grund

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation och sökteknik - grund
 • Anmälningskod: B01V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Hösten2022

Bibliotek i samhället

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället
 • Anmälningskod: B03H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap

 • Kursinformation för Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap
 • Anmälningskod: B01H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari