IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet

Vi hälsar dig välkommen till tre spännande och lärorika år som förbereder dig för ett intressant och utvecklande yrke inom IT.

Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt, och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i praktiskt handhavande.

Första året läser du kurser för att få en naturvetenskaplig grund parallellt med programspecifika kurser inom IT, som programmering, hur en IT-miljö är uppbyggd och om cybersäkerhet. För att dina studier skall gå bra, tänk på att du är heltidsstudent och förväntas studera ca 40 timmar per vecka.

Cirka hälften av tiden består av föreläsningar, övningar och laborationer, övrig tid är förberedelser och självstudier.

Vi lärare inom programmet ser fram emot en gemensam resa som är inte bara ämnad att utveckla dina professionella färdigheter utan också få dig att växa som person.

Vi ses!

Håkan Romeborn
Programansvarig

Peter Andersson
Universitetsadjunkt

Markus Södergren
Universitetsadjunkt

Utbildningsstart

Terminsstart: 29 augusti Studentkåren i Borås introduktion

Läs mer om studentkårens introduktion (extern länk)

Undervisningsstart: 30 augusti  kl. 09:15 programintroduktion

Introduktion av kurser:
30 augusti kl 10:15 Matematisk analys 1
30 augusti kl. 13:15 Datorteknik

För salar och fortsatt schema se schemat för IT-ingenjörsutbildningen. Ha för vana att kontrollera schemat regelbundet, eftersom ändringar kan ske med kort varsel.

Schema för IT-ingenjörsutbildningen

Mer information om kurser och innehåll finns i högskolans läroplattform Canvas. Länk till Canvas och övriga system som du behöver finns på: hb.se/student

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: TGITI Programtillfälleskod: TGITI22h Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se
Telefon: 033-435 4011 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Markus Södergren
Programansvarig: Håkan Romeborn

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: R13H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 3 november

Projektledning med rapportskrivning

 • Kursinformation för Projektledning med rapportskrivning
 • Anmälningskod: E20H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 3 november

Artificiell Intelligens för affärsledning

 • Kursinformation för Artificiell Intelligens för affärsledning
 • Anmälningskod: E22H4
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november — 19 januari

Styr- och reglerteknik - smarta hus

 • Kursinformation för Styr- och reglerteknik - smarta hus
 • Anmälningskod: R36H4
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 november — 19 januari

Våren2024

Databaser och Dataanalys

 • Kursinformation för Databaser och Dataanalys
 • Anmälningskod: E05V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 17 mars

Programmera mera i Python

 • Kursinformation för Programmera mera i Python
 • Anmälningskod: E56V4
 • Typ: Valbar
 • Period: 15 januari — 17 mars

Serversystem och infrastruktur

 • Kursinformation för Serversystem och infrastruktur
 • Anmälningskod: E52V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 17 mars

Objektorienterad programmering

 • Kursinformation för Objektorienterad programmering
 • Anmälningskod: E81V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 mars — 2 juni

Hösten2023

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E10H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 29 oktober

Operativsystem ur ett företagsperspektiv

 • Kursinformation för Operativsystem ur ett företagsperspektiv
 • Anmälningskod: E31H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober — 14 januari

Våren2023

Grundläggande programmering i Python

 • Kursinformation för Grundläggande programmering i Python
 • Anmälningskod: E03V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 26 mars

Cybersäkerhet för uppkopplade enheter

 • Kursinformation för Cybersäkerhet för uppkopplade enheter
 • Anmälningskod: E05V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars — 4 juni

Hösten2022

Matematisk analys 1

 • Kursinformation för Matematisk analys 1
 • Anmälningskod: E01H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 6 november

Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E05H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari

Matematisk analys 2

 • Kursinformation för Matematisk analys 2
 • Anmälningskod: E04H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november — 15 januari