IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet

Vi hälsar dig välkommen till tre spännande och lärorika år som förbereder dig för ett intressant och utvecklande yrke inom IT.

Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt, och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i praktiskt handhavande.

Första året läser du kurser för att få en naturvetenskaplig grund parallellt med programspecifika kurser inom IT, som programmering, hur en IT-miljö är uppbyggd och om cybersäkerhet. För att dina studier skall gå bra, tänk på att du är heltidsstudent och förväntas studera ca 40 timmar per vecka.

Cirka hälften av tiden består av föreläsningar, övningar och laborationer, övrig tid är förberedelser och självstudier.

Vi lärare inom programmet ser fram emot en gemensam resa som är inte bara ämnad att utveckla dina professionella färdigheter utan också få dig att växa som person.

Vi ses!

Håkan Romeborn
Programansvarig

Peter Andersson
Universitetsadjunkt

Markus Södergren
Universitetsadjunkt

Utbildningsstart

Terminsstart: 29 augusti Studentkåren i Borås introduktion

Läs mer om studentkårens introduktion (extern länk)

Undervisningsstart: 30 augusti  kl. 09:15 programintroduktion

Introduktion av kurser:
30 augusti kl 10:15 Matematisk analys 1
30 augusti kl. 13:15 Datorteknik

För salar och fortsatt schema se schemat för IT-ingenjörsutbildningen. Ha för vana att kontrollera schemat regelbundet, eftersom ändringar kan ske med kort varsel.

Schema för IT-ingenjörsutbildningen

Mer information om kurser och innehåll finns i högskolans läroplattform Canvas. Länk till Canvas och övriga system som du behöver finns på: hb.se/student

Programinformation

Starttermin: Hösten 2022
Programkod: TGITI
Programtillfälleskod: TGITI22h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Romeborn

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2023

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E10H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Operativsystem ur ett företagsperspektiv

 • Kursinformation för Operativsystem ur ett företagsperspektiv
 • Anmälningskod: E31H3
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Våren 2023

Grundläggande programmering i Python

 • Kursinformation för Grundläggande programmering i Python
 • Anmälningskod: E03V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Cybersäkerhet för uppkopplade enheter

 • Kursinformation för Cybersäkerhet för uppkopplade enheter
 • Anmälningskod: E05V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Hösten 2022