Polisprogrammet

Välkomstbrev

Välkommen till Polisprogrammet

Programinformation

Starttermin: Hösten2022 Programkod: POLBU Programtillfälleskod: POLBU22h1 Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för polisiärt arbete (A4).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: polisutbildning@hb.se
Telefon: 033-435 4014 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: David Robertsson
Programansvarig: Linda Hokka

Dokument

Utbildningsplan Polisprogrammet.pdf

Information om tilläggsbeslut till utbildningsplan_VT23.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren2024

Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer

 • Kursinformation för Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Anmälningskod: 17D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 18 februari

Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete

 • Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Anmälningskod: 19D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 14 april

Akut vård i polisiärt arbete 4

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 4
 • Anmälningskod: 21D41
 • Typ:
 • Period: 15 januari — 2 juni

Polisiär tjänstefärdighet 4

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 4
 • Anmälningskod: 23D41
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 2 juni

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige

 • Kursinformation för Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Anmälningskod: 18D41
 • Typ:
 • Period: 19 februari — 24 mars

Polisiärt arbete vid större händelser

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid större händelser
 • Anmälningskod: 20D41
 • Typ:
 • Period: 15 april — 2 juni

Hösten2023

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk

 • Kursinformation för Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Anmälningskod: 12D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 15 oktober

Akut vård i polisiärt arbete 3

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 3
 • Anmälningskod: 15D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Polisiär tjänstefärdighet 3

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 3
 • Anmälningskod: 16D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti — 14 januari

Polisiärt arbete i trafik

 • Kursinformation för Polisiärt arbete i trafik
 • Anmälningskod: 14D32
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 november — 14 januari

Våren2023

Kriminologi och brottsförebyggande arbete

 • Kursinformation för Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Anmälningskod: 07D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 19 februari

Akut vård i polisiärt arbete 2

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 2
 • Anmälningskod: 10D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Polisiär tjänstefärdighet 2

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 2
 • Anmälningskod: 11D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari — 4 juni

Att arbeta som polis i utsatta områden

 • Kursinformation för Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Anmälningskod: 09D31
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 maj — 4 juni

Hösten2022

Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen

 • Kursinformation för Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Anmälningskod: 01D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 11 september

Akut vård i polisiärt arbete 1

 • Kursinformation för Akut vård i polisiärt arbete 1
 • Anmälningskod: 05D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari

Polisiär tjänstefärdighet 1

 • Kursinformation för Polisiär tjänstefärdighet 1
 • Anmälningskod: 04D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti — 15 januari

Polisiär grundkurs

 • Kursinformation för Polisiär grundkurs
 • Anmälningskod: 22D22
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 oktober — 27 november