Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

Programinformation

Starttermin: Hösten 2023
Programkod: KANDI
Programtillfälleskod: KANDI23h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig David Gunnarsson Lorentzen
Programansvarig Charlotte Von Essen

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)