Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Grattis till din plats på grundlärarutbildningen! Utbildningen ges av Högskolan i Borås, men din studieort är Skövde. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och utveckla både akademiska kunskaper och en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du har åtta spännande och lärorika terminer framför dig i din utbildning som leder till en grundlärarexamen.

Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt, och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sammanlagt tjugo veckor på olika grundskolor. För att få en placering till din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Det här är något som kursansvariga kommer att hjälpa dig med. Du måste också begära ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola hos polisen så att du har det när du ska ut på din första VFU i mars. Registerutdrag via e-tjänst hittar du på Polisens hemsida.

Att läsa på högskola innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Utbildningen är campusförlagd och går på helfart 100%, vilket innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Under utbildningen är ni indelade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolans verksamhetsutveckling.

Den första terminen är gemensam för alla studenter på gundlärarutbildningarna och förskollärarutbildningen och då läser ni en så kallad utbildningsvetenskaplig kärnkurs. I kursplanen som du hittar längre ner på den här sidan, kan du läsa mer om vad kursen innehåller och där finner du även litteraturlistan till din första termin och en utbildningsplan för hela din utbildning.

Kursen kommer i början på terminen att fokusera på arbete i grupp, akademiskt skrivande samt att tala inför grupp. Nedanstående litteratur ingår tidigt i kursen:

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s).
Används från och med vecka 3 för området Talaverkstäder.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)
Används under hela kursen för området Kollegialt lärande.

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s).
Används under hela kursen och examineras i området Akademiskt skrivande.

Insulander, Eva. & Selander, Staffan. (red.) (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber (342 s)
Används under hela kursen, återkommer i de flesta områden.

All övrig information kommer vid kursstart, då även en genomgång av litteraturen görs. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar men tänker du låna dem på bibliotek kan det vara bra att vara ute i god tid.

I din utbildning ingår utöver utbildningsvetenskaplig kärna också ämnesstudier och examensarbeten. Du blir efter din utbildning behörig grundlärare i svenska, matematik, engelska och antingen samhällsorienterande ämnen eller naturvetenskap och teknik.

Som ny student är det en hel del att hålla koll på. På den här sidan hittar du information till dig som är ny student. Här får du bland annat en steg-för steg-guide om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system som du kommer att använda redan vid kursstart. Vi använder lärplattformen Canvas och vid distansinslag Zoom.

Högskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår rektor beslutar om eventuella anpassningar av undervisningen till följd av pandemin Covid-19. Just nu planeras för campusförlagd utbildningen men det är viktigt att du är medveten om att förändringar kan ske snabbt och under pågående termin. För information gällande covid-19, och aktuella anpassningar av studierna, hänvisar vi dig till högskolans studentsidor.

Terminen startar den 17 januari med kursintroduktion.

Schemaändringar kan ske med kort varsel, ha därför som vana att regelbundet titta på schemat i KronoX: Schema CUVK11 Skövde

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programansvarig
Maria Ferlin

Programinformation

Starttermin: Våren 2022
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4622v1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Tillval variant II.
 • Anmälningskod: L26V3
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 4 juni

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L64V3
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L18H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L17H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Våren 2022

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: L40V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni