Sjuksköterskeutbildning

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: Våren 2022
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK22v
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Ulrika Blom

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Kliniska färdigheter

 • Kursinformation för Kliniska färdigheter
 • Anmälningskod: W07V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 5 februari

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
 • Anmälningskod: W11V3
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 7 maj

Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I

 • Kursinformation för Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession I
 • Anmälningskod: W10V3
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 februari - 19 mars

Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I

 • Kursinformation för Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom I
 • Anmälningskod: W12V3
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 maj - 4 juni

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

 • Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
 • Anmälningskod: W08V3
 • Gruppnamn: A
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 februari - 26 mars

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II

 • Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad II
 • Anmälningskod: W09V3
 • Gruppnamn: B
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 7 maj

Hösten 2022

Farmakologi och läkemedelsräkning

 • Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
 • Anmälningskod: W04H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 10 oktober - 13 november

Mikrobiologi och vårdhygien

 • Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
 • Anmälningskod: W05H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 14 november - 4 december

Somatisk ohälsa och sjukdom

 • Kursinformation för Somatisk ohälsa och sjukdom
 • Anmälningskod: W03H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 9 oktober

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I

 • Kursinformation för Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I
 • Anmälningskod: W06H2
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 december - 15 januari

Våren 2022

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

 • Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Anmälningskod: W01V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars