Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Framför dig har du åtta spännande och lärorika terminer då du kommer att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande.

Lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås kännetecknas av att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under hela utbildningstiden finns en tydlig koppling till yrkeslivet. Du ska bli lärare i svenska, matematik, engelska, SO, NO och teknik och redan under den första terminen får du möjlighet att prova lärarrollen under två veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utdrag ur belastningsregistret

När du genomför VFU ska du inför varje VFU uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om du inte redan har ett giltigt utdrag kan det vara bra att beställa ett i god tid innan terminen börjar, för ibland tar det tid innan det blir klart. Information om hur du beställer ett utdrag finns på Polisens hemsida.

Heltidsstudier

Att läsa på högskolan innebär ett stort eget ansvar men också en frihet att själv planera sina studier. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och i studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Studiegrupper

Under utbildningen är ni studenter indelade i studiegrupper. I studiegruppen har ni möjlighet att lära tillsammans för att ni ska nå så långt som möjligt i er kunskapsutveckling. Samarbetet i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupp-processer. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är det gemensamma arbetet tillsammans med kollegor i arbetslaget viktigt.

Första terminen

Din första termin börjar med en kurs på 15 hp (10 veckor) inom den del av lärarutbildningen som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och som behandlar yrkesrollen. I denna kurs kan viss samläsning med studenter från andra lärarprogram förekomma. Inledningsvis fokuserar kursen på studieteknik, retorik och ledarskap samt akademiskt skrivande, vilket du kommer att ha fortsatt nytta av under dina högskolestudier.

Första dagen

Terminen startar måndag den 15 januari kl 10.15 – 15.00 med introduktion om att vara student på Högskolan Borås – Campus Skövde under förmiddagen och Campusvandring på eftermiddagen. Det bjuds på fika utanför E108 från klockan 09.45.

Utbildningsplan och kursplaner

Längre ner på denna sida hittar du utbildningsplanen som visar innehåll och mål för hela utbildningen och där finns också kursplanen för första terminens kurser. I kursplanen hittar du litteraturlistan för terminen.

Tidigt i den första kursen ingår följande titlar:

 • Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel: retorik för pedagoger. Stockholm: Aglaktuq (130 s)
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 9-41, 183-194 (45 s)
 • Insulander, Eva & Selander, Staffan (red.) (2021). Att bli lärare. Stockholm: Liber, kap 1-3, 8, 15-16, 25, 31-32 (70 s)
 • Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2020). Lärande, skola, bildning. 5.Uppl. Stockholm: Natur & Kultur.

All övrig information om den första kursen får du vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar. Tänk på att du kan låna kurslitteratur på många bibliotek.

Under andra halvan av termin läser du nästa UVK-kurs som är gemensam med andra lärarprogram. I den här kursen gör du din första VFU-period och du kommer i början på terminen att få önska placeringsort. Detta gör du tillsammans med kursansvariga under den första dagen.

Lärplattformen Canvas, studentkonto och Zoom

Högskolan i Borås använder lärplattformen Canvas.

Ny student - här hittar du information till dig som är ny student. Där får du i en steg-för steg-guide bland annat information om hur du gör för att registrera dig och skapa ett studentkonto, vilket behövs för att få tillgång till våra olika system. Här finns också information om Zoom, som används för de distansinslag som kan ingå i din utbildning, även om de flesta momenten genomförs på plats. Zoom kan även användas av er studenter som en samarbetsyta.

Specifikt för Campus Skövde

Studier vid Campus Skövde  - här har vi samlat information till dig som läser vid Campus Skövde.

Schema

Schema hittar du i ett system som heter KronoX. Den första kursen heter ”Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3” och förkortas CF3U10. Lättast hittar du ditt schema om du söker på ditt programschema som heter LAGF324v: Schema

Ändringar i schemat kan ske med kort varsel. Ha därför som vana att regelbundet kontrollera schemat.

Än en gång varmt välkommen!

Vi på lärarutbildningen hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Johanna Rahm
Programansvarig för grundlärarprogrammet F3
johanna.rahm@hb.se

Programinformation

Starttermin: Våren2024 Programkod: LAGF3 Programtillfälleskod: LAGF324v Studietakt: Heltid 100% Studietid: Dag Studieort: Skövde

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Johanna Rahm

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten2024

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
 • Anmälningskod: L09H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
 • Anmälningskod: L08H4
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september — 19 januari

Våren2024

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.1 för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • Anmälningskod: L01V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari — 24 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 1.2 för förskollärare och grundlärare
 • Anmälningskod: L32V4
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars — 2 juni