Hjälp – hur gör jag för att sluta prokrastinera

Varför skjuter vi upp?

Vi ägnar oss åt uppskjutandebeteende när vi har en uppgift framför oss som väcker olika jobbiga känslor eller tankar. Det kan exempelvis vara att det känns svårt, tråkigt, ogreppbart eller övermäktigt att sätta igång. Det kan också vara att situationen påminner oss om liknande situationer som har varit besvärliga. Då är det lätt hänt att vi tänker tankar om vår oförmåga, börjar anklaga oss själva för att vara lata och/eller att vi känner obehag och stress. Det är då vi ofta prokrastinerar för att, i stunden, undvika obehag.

Forskning har visat att prokrastinering till en början gör att vi känner oss mindre stressade och upplever positiva känslor. Samtidigt så vet vi att många som prokrastinerar regelbundet beskriver att det på sikt blir ett bekymmer som bidrar till både stress och spänningar.

Alla människor skjuter upp saker då och då, det är mänskligt. Generellt så prokrastinerar studenter mer än övriga människor och det finns olika sätt att förstå det. Ett skäl är att studenter behöver ta ett stort ansvar för att själva strukturera och organisera sin vardag och planera både tiden de ska studera och tiden för vila. Detta kräver bland annat en förmåga till självdisciplin vilket innebär att du som student behöver kunna säga nej till olika distraktioner.

Här nedan fokuserar vi på uppskjutande i studiemiljön och när prokrastinering har blivit ett bekymmer för dig att hantera dina studier.

Kartläggning av ditt beteende

Skapa struktur

Distraktioner, det som stör dig

Ta hand om dig själv

Hur låter din inre dialog?

Ta hjälp av andningen

Acceptans