Meriter från arbetslivet

Erfarenhet från arbetslivet räknas i antal månader.

För att få tillgodoräkna generell arbetslivserfarenhet (ALE) måste du ha arbetat i 5 år, d.v.s. 60 månader. Endast 60 månader får tillgodoräknas, varken mer eller mindre.

För den specifika arbetslivserfarenheten (YLE) räknas varje månad. Dock måste du ha arbetat i minst 3 månader. Den övre gränsen för tillgodoräknande är 96 månader.  

Intyg om arbetslivserfarenhet

Här kan du läsa mer om hur du laddar upp tjänstgöringsintyg. För att det ska godtas och registreras gäller:

  • daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag gäller för pågående anställning. Då ska intyg för antagning till hösttermin vara daterat tidigast i januari för tillgodoräknande till och med 30 juni. För antagning till vårtermin ska intyg vara daterat tidigast i juli för tillgodoräknande till och med 31 december.
  • omfattning av arbetet, det vill säga om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd, ska tydligt framgå.
  • det ska framgå under vilken period du har arbetat.

Anställningsbevis godtas inte som intyg utom vid pågående anställning vid arbete som påbörjats efter 1 januari inför höstterminsantagning och 1 juli inför vårterminsantagning, det år ansökan görs.

Läs mer om vilka meriter som ska laddas upp till kurser/program: inom