Meriter från arbetslivet

Arbetslivserfarenhet som förkunskapskrav

Vissa utbildningar kräver arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet för behörighet. Information om förkunskapskrav finns för varje utbildning på våra utbildningssidor. När yrkeslivserfarenhet krävs räknas bara den tid du arbetat efter du har fått ut din examen.

Arbetslivserfarenhet som alternativt urval

Till vissa kurser och program sker urval baserat på arbetslivserfarenhet. Du kan hitta information om urvalsgrunder för varje utbildning på våra utbildningssidor.

För att konkurrera i urvalsgruppen för arbetslivserfarenhet (ALE) måste du ha arbetat i 5 år, d.v.s. 60 månader. Endast 60 månader tillgodoräknas, varken mer eller mindre. Denna urvalsgrund används till vissa fristående kurser på grundnivå.

För den specifika yrkeslivserfarenheten (YLE) räknas varje månad. Dock måste du ha arbetat i minst 12 månader. Den övre gränsen för tillgodoräknande är 96 månader.  

Intyg om arbetslivserfarenhet

För att styrka att du har meriter från arbetslivet behöver du ladda upp eller skicka in tjänstgöringsintyg. Du kan läsa mer om hur du laddar upp dina intyg på antagning.se. För att intyget ska godkännas och registreras bland dina meriter gäller:

  • vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Undantag är den anställning du har nu. Då ska ett intyg för höstens antagning vara daterat tidigast i januari för att räknas fram till den 30 juni, och för vårens antagning ska det vara daterat tidigast i juli för att räknas till den 31 december.
  • stå om du har arbetat heltid, halvtid eller varit timanställd. Om du har arbetat deltid eller varit timanställd så ska omfattningen stå, i procent eller antal timmar.
  • stå under vilken period du har arbetat.
  • stå vad du haft för befattning eller arbetsuppgifter.
  • vara utfärdat, daterat och signerat av arbetsgivaren (administrativ personal funkar). Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå. Signaturen måste vara gjord för hand, eller i form av en e-signatur där det framgår hur legitimeringen har skett.

Anställningsbevis godtas inte som intyg utom vid pågående anställning vid arbete som påbörjats efter 1 januari inför höstterminsantagning och 1 juli inför vårterminsantagning, det år ansökan görs.

Läs mer om vilka meriter som ska laddas upp till kurser/program inom: