Jonas har full koll i forskningslabben

Efter flera år på högskolan ville han pröva något annat. Ett intressant jobb i Göteborg dök upp.

– Jag sökte och fick jobb som kundservicechef på företaget Fischer Scientifics Sverigekontor i Göteborg. Det är ett företag som säljer kemikalier, labbutrustning och förbrukningsprodukter till just labb. Det var intressant och givande att se hur det fungerar från det hållet efter att ha jobbat som mottagare av produkter i labbet på högskolan. Det var fantastiska år och jag fick träffa många intressanta människor och se spännande miljöer., berättar han.

Här jobbade han fram till 2014 då en ny möjlighet dök upp. RISE i Borås sökte medarbetare till sitt energitekniklabb. Jonas sökte och fick jobbet som provningsingenjör.

–  Vi testade olika produkter enligt olika standarder åt olika företag. Jobbet innebar också att göra tillverkningskontroller på de företag som hade typgodkända produkter (det innebär att kontrollera att produkter uppfyller kraven i tillämpliga standarder). Vid tillverkningskontrollen tittade jag på företagens kvalitetssystem och deras produktionsprocesser. Jobbet innebar mycket resande till kunder både i Sverige och i andra delar av världen. Under åren där gjorde jag uppåt 30 resor per år.

Återvände till högskolans labb

Under åren höll han dock kontakt med sin tidigare arbetsplats på Högskolan i Borås och frågade då ock då om möjligheter att komma tillbaka. Tillfället kom 2018. I dag är Jonas forskningsingenjör och tillbaka i labben.

– Här är vi fem medarbetare med olika ansvarsområden – alla inom området Resursåtervinning. Mitt ansvarsområde är Energilabbet. Dessutom är jag arbetsledare för vår grupp av tekniker och forskningsingenjörer. Vårt jobb är att se till att vi har det som behövs på plats till våra forskare, doktorander och studenter.

Arbetet i labbet innebär bland annat att underhålla och kalibrera instrument, samt att göra inköp av kemikalier, förbrukningsvaror och utrusning.

– Vi bistår våra doktorander, studenter och gästforskare som genomför olika projekt i våra labb.

Älskar sitt jobb

Just kontakten med dem som är i labben är något av det Jonas uppskattar mest.

– Det bästa med det här jobbet är att se till att allt fungerar, att underlätta för dem som är här, att få jobbet att flyta på och att hjälpa till att lösa problem. Jag äskar det här jobbet!

När han blickar ut ser han en god arbetsmarknad för dem som utbildar sig inom kemiteknik – och de fyller en viktig roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Läs mer

Utbildningar inom bioteknik och resursåtervinning:

Kemiingenjör – tillämpad bioteknik

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi, 120 hp

Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer, 120 hp

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin, 120 hp

Text och foto: Solveig Klug

Publicerades: 2024-03-08