Vuxenhand håller barnhand med dropp på sjukhus

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

I kursen får du lära dig om olika akuta tillstånd som barn och ungdomar kan råka ut för, till exempel kirurgiska och ortopediska tillstånd, trauma och olika infektionssjukdomar. I kursen ingår även moment där misshandel och misstanke om misshandel tas upp och vi diskuterar olika etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper om bedömning samt vård och behandling av akut sjukdom/skada hos barn och ungdom. Kursen behandlar även svikt i vitala funktioner utifrån respiration, cirkulation, principer för Barn-HLR, primärt omhändertagande av svårt sjukt barn enligt ABCDE. Andra områden som behandlas är akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd, bränn-, kyl- och elskador, infektionssjukdomar, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans samt akuta förgiftningar.

Kursen fokuserar även på vikten av att barn och ungdomar samt närstående är delaktiga i vården. Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma.

Vidare behandlas lagstiftning med fokus på barn som far illa samt etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Alla föreläsare på kursen är verksamma läkare och specialistsjuksköterskor.