Kvinna vid larmcentral

Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen ingår hjälpmedel och strategier för att hantera olika svårigheter och stöd till hur utmanande situationer kan hanteras. Kommunikativa hinder för informationsutbyte behandlas så som exempelvis språksvårigheter, behov av tolk, kognitiv svikt, funktionsnedsättningar.

Vidare berörs hot- och våldssituationer dels riktat mot sjuksköterskan, dels mot inringaren eller hot om självskada, samt konflikthantering och etiska utmaningar i samband med vård på distans.

Kursen fokuserar även på förbättringskunskap i relation till vård på distans, samt utmaningar kopplat till hållbarhet, rätten till hälsa och jämlik vård. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.