Kvinna vid larmcentral

Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I kursen behandlas hur olika hälsoproblem och sjukdomstillstånd hos barn, vuxna och äldre kan bedömas och hanteras via telefon eller digitalt.

Kursen behandlar också möjligheter och utmaningar kopplat till prioritering av patienter med olika hälsoproblem och sjukdomar på distans. Patientsäkerhet och vanliga felkällor behandlas också.

I kursen ingår simuleringsträning som inkluderar olika typer av medicinska bedömningar vid vård på distans, hänvisning av patienter till lämplig vårdnivå och rådgivning för egenvård, samt telefon-HLR.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.