Sjukvårdspersonal ger akut vård till patient

Akutmedicin 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Du får lära dig diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Vidare behandlar kursen epidemiologi och etiska frågor i samband med forskning och vid medicinsk behandling.

Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Kursen behandlar svikt i vitala funktioner utifrån chock och multipel organsvikt, medicinska och kirurgiska kärlsjukdomar, hjärtarytmier och arytmibehandling, lungmedicin, akut njursvikt, akutmedicinska buksjukdomar, akuta rygg- och extremitetsskador, skalltrauma, stroke och ATLS-bedömning.

Andra områden som behandlas är smärtfysiologi, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans och syra-bas samt endokrina och metabola rubbningar. Specifik farmakologi och medicinsketiska frågeställningar behandlas utifrån varje sjukdomstillstånd. Vidare får du under kursen reflektera kring problemställningar rörande vård och behandling och dess inverkan på hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv.