Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Kursinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Kursplan

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?