Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

15 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra dokument som används vid litteraturbearbetning genomförs och problemformulering och litteraturbaserad analys tränas.

Observera

Kursen ges helt på distans och är ortsoberoende.
Ett obligatoriskt moment ingår i form av ett seminarium som genomförs på distans via webbverktyg.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.