Anestesi- och intensivvård

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Kursinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Kursplan

Kontakt