Digitala strategier för hållbar utveckling

4 hp
HöstTermin 2023
Deltid 33%, Blandade tider
Borås, Distans

Vi fokuserar på strategiutveckling för hållbarhet och med teoretiska resonemang och praktiska exempel skapar ett lärande som kommer att hjälpa dig i ditt uppdrag. Kursen har ett tillämpat perspektiv och vi vill gärna att du tar med dig frågor och tankar från din organisation som kan behandlas under kursen. Genom ett systematiskt arbete lär du dig skapa strategier som skapa långsiktiga effekter i din organisation som bygger på ett datadrivet arbetssätt.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.