Digitala texter 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Strategi – nödvändigt för en effektiv textproduktion
Att arbeta effektivt med textproduktion kräver planering och tydligt uppställda mål. Det stora utbudet av publiceringskanaler gör det desto viktigare att arbeta utifrån en översiktlig plan. I början av kursen utvecklar du en strategi för de digitala texterna. Utgångspunkten är ett case som du antingen väljer själv eller blir tilldelad av läraren.

UX-copy – att tydliggöra kontexten
UX-copy handlar om att identifiera (tydliggöra) kontexten som användaren befinner sig i och att definiera nästa steg som användaren måste ta för att kunna fullfölja sitt mål, t.ex. boka en resa, låna en bok på biblioteket, köpa ingredienserna till en maträtt. På kursen får du lära dig att på en grundläggande nivå skriva UX-copy.

Klarspråk – ett enkelt, vårdat och begripligt språk
Kursen introducerar till begreppet klarspråk, som enligt Språklagen ålägger offentliga verksamheter att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk (Språklag 2009:600). I gruppdiskussioner och enskilt reflekterar vi över vad klarspråksarbete rent konkret handlar om, och lär oss att undvika de vanligaste fallgroparna.