Grundläggande programmering i Python

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Sommar 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälningsinformation

Du får grundläggande kunskaper i programmering baserat på programspråket Python version 3. Kursen består av två delar: teoridel och praktiska programmeringsövningar. I den teoretiska delen introduceras programmering utifrån grundläggande byggstenar, såsom in- och utmatning av information till ett datorprogram, datatyper, selektioner och iterationer.

Dessa byggstenar används sedan för att introducera egendefinierade funktioner, moduler, filhantering och presentation av diagram.

Programmering tränas genom praktiska moment där studenten löser ett antal programmeringsuppgifter genom att skriva egna program i Python.

Observera

Från midsommar fram till början av augusti ligger högskolans semesterperiod och därför pågår kursen i form av självstudier under denna tid.
Under hela kursperioden har du som kursdeltagare full tillgång till studiematerialet och kan fritt, på egen hand, arbeta med kursen.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Sommar 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.