Grundläggande programmering i Python 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Du får grundläggande kunskaper i programmering baserat på programspråket Python version 3. Kursen består av två delar: teoridel och praktiska programmeringsövningar. I den teoretiska delen introduceras programmering utifrån grundläggande byggstenar, såsom in- och utmatning av information till ett datorprogram, datatyper, selektioner och iterationer.

Dessa byggstenar används sedan för att introducera egendefinierade funktioner, moduler, filhantering och presentation av diagram.

Programmering tränas genom praktiska moment där studenten löser ett antal programmeringsuppgifter genom att skriva egna program i Python.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.