Människan + AI = smartare beslut

Hybridbeslutsfattande på ledningsnivå 4 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen utforskar vi fyra centrala aspekter:

  • Du får en uppdaterad översikt över vad maskiner, baserade på AI, kan och inte kan göra när det gäller beslutsfattande inom ledning. Här granskar vi styrkor och svagheter hos AI när det kommer till strategiska beslut.
  • Kursen ger dig också fördjupad förståelse för hur ledare faktiskt fattar beslut. Vi tar hänsyn till det kognitiva perspektivet och undersöker de kognitiva begränsningar och de vanliga snedvridningarna i mänskligt beslutsfattande, i stället för att bara fokusera på hur beslut borde tas.
  • För det tredje belyser vi de unika styrkor som människor besitter och som maskiner saknar när det gäller ledningsbeslut. På så sätt får du insikter som kan vara avgörande inom en organisations strategiska beslutsfattande.
  • Kursen kommer också att beröra det spännande området av hybridbeslutsfattande där vi utforskar hur människor och maskiner kan samarbeta för att uppnå ännu bättre resultat.

Du kommer få utvärdera den nuvarande beslutsprocessen inom din organisation och föreslå strategier för att förbättra beslutsfattandet genom att införa system för hybridbeslutsfattande.