Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger dig kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med etik och värdegrundsfrågor. Kursen tar även upp lagstiftningen på området samt styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I kursen bearbetas dessutom olika ledarskaps- och organisationsteorier samt förbättringskunskap, utvärdering och evidensbaserad praktik. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom äldreomsorgens verksamheter utifrån ett ledarskapsperspektiv bearbetas, diskuteras och reflekteras genomgående under kursen.

Målet med kursen är att ge ökad kunskap och kompetens för dig som är intresserad av att arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgens verksamheter. Allt med målet om god kvalitet för den äldre personen.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.