Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

I kursen utgår vi från begrepp som inkludering och ”en skola för alla”, som har till syfte att skapa en rättvis och inkluderande utbildning för alla barn/elever oavsett bakgrund, förmåga eller funktionsnedsättning. Vi diskuterar olika teoretiska perspektiv, såsom det interaktionistiska perspektivet, vilket är etablerat i internationella konventioner såsom FN-konventionen om barns rättigheter, men också i svensk skollag.

Kursen innebär självständigt arbete och behandlar specifika specialpedagogiska teorier och evidensbaserade didaktiska undervisningsmetoder, och kritiska diskussioner kring det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till lärares uppdrag i förskola och grundskola/fritidshem.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.