Statistik I

7,5 hp
VårTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen inleds med en presentation av olika typer av variabler och datanivåer som kan förekomma i statistiska undersökningar. Vi fortsätter med hur ett datamaterial kan presenteras med hjälp av olika diagram, tabeller, genomsnittsmått och spridningsmått. Sedan går vi igenom hur man jobbar med deskriptiv statistik med hjälp av ett statistiskt program. Följande moment i kursen är grundläggande sannolikhetslära där studenterna lär sig viktiga begrepp som sannolikhet, betingad sannolikhet, stokastiska variabler och väntevärde samt hur dessa begrepp kan tillämpas inom ekonomiområdet. Den fjärde delen av kursen handlar om analytisk statistisk där kursdeltagarna lär sig att beräkna och tolka intervallskattningar och hypotesprövningar med en grupp. Kursen avslutas med en genomgång av hur indexserier kan användas för att redovisa utvecklingen av kvantiteter och priser över tid.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.