Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

HöstTermin 2023
Deltid 25%, Dag
Borås

Under kursen studeras vårdvetenskapens didaktik med tonvikt på livsvärldsperspektiv och reflektionens betydelse för lärandet under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenthandledningens förutsättningar studeras och diskuteras. Olika perspektiv för arbetsledning, förbättringsarbete och samverkan ingår samt betydelsen av att främja en forskningsanknuten VFU. Kursen innehåller också bedömningsprocess och hållbarhet ur ett arbetsledande och samordnade perspektiv.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.