Vårdande i högteknologiska miljöer 7,5 hp

HöstTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

I kursen problematiseras ett vårdande som sker i en högteknologisk miljö, för människor i olika åldrar från det lilla barnet till den äldre människan och där vårdandet sker i olika kontexter. Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om vårdmiljöns betydelse för dem som erhåller och utför vård.