Affärsutvecklarprogrammet Bygg och Fastighet 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas inom flera områden såsom byggnadsteknik, juridik, ekonomi och management, vilket möjliggör en yrkeskarriär inom bygg- och fastighetssektorns alla områden, från exploatering till förvaltning. Du har möjlighet att arbeta för en modernisering och fortsatt positiv utveckling i en av Sveriges viktigaste näringsgrenar.

Om utbildningen

Utbildningen har tagits fram i samråd med näringsliv och offentliga aktörer. Under utbildningens gång får du träffa yrkesverksamma personer och företag inom bygg- och fastighetsområdet i flera av kurserna. Den nära kopplingen ger dig en ännu bättre förståelse för branschen och ett försprång in på arbetsmarknaden.

Under första året läser du kurser inom byggnadsteknologi, juridik, matematik och ekonomi. Under utbildningens andra år ges kurser inom bland annat byggnadsproduktion, miljöklassning, logistik och projektteknik. I tredje årskursen ökas samverkan med branschen till exempel i kurser inom samordning och fastighetsutveckling.

Den svenska byggbranschen står inför en stor utmaning. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kommer bristen på tjänstemän öka de kommande åren. Följderna är i värsta fall en lägre byggproduktion, med mindre byggande och sämre ekonomisk tillväxt som följd. Det måste utbildas fler medarbetare till byggsektorn.

Du kan söka utbildningen oavsett om din bakgrund är från teknik, natur, ekonomi eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram.

Samverkan

Detta program har en nära samverkan med entreprenad- och fastighetsbolagen. Detta via Bransch/Programrådet samt via studiebesök, gästföreläsare och produktions nära inslag i kurser.

Arbetsmarknad

Utbildningen möjliggör en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden, från en idé om att utveckla ett oexploaterat område till förvaltning av byggnader.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.