Civilekonom

Utbildning i samråd med företag
för att leva upp till framtidens behov

Civilekonomprogrammet

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Utbildningen är professionsinriktad och syftar till att du, efter avslutade studier, ska ha kvalificerade kunskaper, förmågor och färdigheter inom ekonomiområdet. Detta för att förbereda dig för en kommande yrkeskarriär, eller en forskarutbildning i företagsekonomi, både i Sverige och utomlands. Du utvecklar din förmåga till kommunikativt ledarskap och till att göra etiska bedömningar, vilket hjälper dig att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt reflektera och handla i komplexa situationer inom olika affärskulturer.

Du kan välja att specialisera dig inom en av tre inriktningar: redovisning, marknadsföring eller management.

Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Studiernas upplägg har formats för att ge dig en helhetsbild av att organisera, driva och utveckla en affärsverksamhet där det ställs krav på samverkan och samordning mellan olika kompetensområden. Utöver kurser i företagsekonomi läser du också under de två första åren på programmet kurser i nationalekonomi, statistik och affärsjuridik.

Under programmets tredje och fjärde år specialiserar du dig inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, marknadsföring eller management. Under det tredje året görs också ett professionsorienterat arbete eller en fallstudie på ett företag eller en förvaltning. Det fjärde året avslutas med ett självständigt examensarbete inom vald inriktning.

För en civilekonom är utlandsstudier både spännande och utvecklande. I din utbildning erbjuds du därför under vårterminen tredje året att förlägga en termins studier utomlands vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien eller Australien. Utbildningens pedagogiska arbetssätt bygger på interaktion och dialog, dels mellan olika ämnesområden, dels med professionsföreträdare. Lärandet kretsar ofta kring de aktuella problem och lösningar som man möter i det praktiska arbetslivet, och de blir en utgångspunkt för vidare problematisering och reflektion. Du möter under utbildningen såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad, marknadsföring
För dig som utbildar dig till marknadsförare väntar många intressanta yrken. Du kan arbeta som marknadskoordinator, marknadsanalytiker, inköpare, säljare och marknadschef såväl som med public relations (PR). Du kan arbeta med allt från försäljning av varor och tjänster till idéer.

Arbetsmarknad, management
Inriktningen leder fram till flera olika yrken och arbetsuppgifter. Du kan ägna dig åt utredningsarbete, personalutveckling, rekrytering, organisationsutveckling, projektledning eller så kan du arbeta som managementkonsult. Många företagsledare och chefer är civilekonomer.

Arbetsmarknad, redovisning
Efter examen kan du jobba som revisor, redovisningskonsult eller controller. En redovisningskonsult arbetar ofta som företagsledningens strategiska rådgivare. Du som väljer inriktningen mot redovisning har en säker karriärväg mot högre befattningar inom företag och förvaltning. Kompetens inom redovisning är ett mycket efterfrågat i såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Det som är speciellt med Civilekonomprogrammet är att du får en väldigt stor och bred teoretisk kunskap. Det är ett väldigt roligt och utmanande program för dig som är intresserad av ekonomi.

Mattias, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.