För dig som arbeta med
människor, teknik och ekonomi

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Utbildningen i industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt innehåll. Det ger en bred och god grund att stå på i alla typer av affärs- och verksamhetsutveckling.

Som ingenjör med kunskap inom ekonomi och socioteknik blir du en nyckelperson i det ständigt återkommande förändringsarbete som karaktäriserar dagens industri. Du blir en generalist som förstår betydelsen av ledarskap och organisation samt de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för tillväxt, och du bidrar till att utveckla produktionssystem som är miljö- och arbetsmiljömässigt uthålliga. Förmågan att koppla ihop teknik, ekonomi och socioteknik är också värdefull för att leda och medverka i förändringsarbete och för långsiktig styrning av ett företag.

Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik och matematisk analys, industriell ekonomi, introduktion till arbetsvetenskap samt miljökunskap.

Under det andra och tredje året läser du kurser inom arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi, statistik, kvalitetsteknik och produktionsteknik.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Undervisningsform
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall.

Studier eller praktik utomlands
• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium
• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus

utbytesstudier på något av våra partneruniversitet

inom EU
• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra

partneruniversitet utanför EU

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Exempel på arbetsområden som kan bli aktuella för dig är arbetsorganisation, produktionsutveckling, logistik och kvalitetsteknik, affärs- och verksamhetsutveckling, teknisk försäljning, industriell marknadsföring, projekt- och företagsledning på teknikbaserade företag.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Industriell ekonomi är en brygga mellan ekonomi och teknik, vilket gör att utbildningen är väldigt aktuell. Det här är ett brett program, men inriktningen mot arbetsorganisation och ledarskap gör det unikt gentemot andra ingenjörsutbildningar.

Angelica, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.