Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-01
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Som student har du möjlighet att utforska och utveckla ett individuellt valt ämne genom en serie projektbaserade kurser där du utvecklar och introducerar teoretiska begrepp genom experimentell och praktisk designutveckling. Utbildningen lägger stor vikt vid konstnärligt forskningsarbete och uppmuntrar till experimentellt och undersökande arbete som tänjer på modefältets gränser.

Under det första året kommer du att fördjupa dina kunskaper och färdigheter i designmetoder och -tekniker. Du utvecklar även din förmåga att kritiskt reflektera och definiera idéer som sedan utforskas och utvecklas genom design.

Det sista året ägnas åt fördjupningsprojekt och examensarbete, följt av valbara kurser. Kurserna förbereder dig för en karriär inom modedesignsektorn eller en karriär inom akademin där du kan gå vidare till forskarutbildning.

Under dina två år på masterprogrammet kommer du varje vecka träffa kurskamrater och lärare i seminarier där olika perspektiv på designmetod och forskning diskuteras. Allt från etik till material och från konst till affärer. Du kommer att bygga dina kunskaper och färdigheter för mer komplexa tvärvetenskapliga samarbeten.

Samverkan

Borås och Västra Götalandsregionen är Sveriges starkaste textilregion. Utbudet av textilaktörer och innovatörer erbjuder många olika intressanta möjligheter till samarbeten, lärdomar och erfarenheter med näringsliv och forskningsnav samt andra typer av aktörer inom sektorn. Textilhögskolan har dessutom program i textil teknologi och textilt management på alla utbildningsnivåer. Tillsammans skapar utbildningarna, forskningen och den nära samverkan med näringslivet en plattform för tvärvetenskapliga perspektiv och möjliga samarbeten.

Arbetsmarknad

Tidigare studenter har efter avslutad utbildning gått vidare med nationella och internationella karriärer på bland annat Peak Performance, Norröna, Filippa K, H&M, Vivienne Westwood, Lindex och Acne. Flera är även entreprenörer eller jobbar i organisationer och projekt som arbetar med hållbar utveckling inom området. Efter avslutad utbildning har du även möjlighet att fortsätta din karriär inom akademin genom forskarutbildning. 

Ansökan till programmet

Du kan ansöka till programmet om du har en kandidatexamen i konst eller design.

Du kan ansöka till mer än en inriktning.

Läs mer om masterprogrammets andra inriktningar:

- Performance wear
- Textildesign
- Textil interaktionsdesign

Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Mer information om ansökan och ansökningsportfolio hittar du här.

 

 

 

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-01
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.