Förbereder dig inför din drömutbildning

Tekniskt Basår 60 fup

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Bäckefors

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor. Matematiken börjar med Matematik Bas 1 vilket motsvarar gymnasieskolans Matematik 1c. Fysiken ger behörighet motsvarande gymnasieskolans Fysik 2 och kemi ger behörighet motsvarande Kemi 2. Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 och Kemi Bas 2.

Undervisningen består av:

  • föreläsningar och räkneövningar
  • självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten

Studietakten är avsatt och motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök är närvaro obligatorisk.

Garantiplats till högskoleingenjörsutbildning

Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningar inklusive textilingenjörsutbildningen samt Affärsutvecklarprogrammet bygg.

*Godkänt tekniskt basår räknas då Matematik Bas 1, Matematik Bas 2, Matematik Bas 3, Fysik Bas 1, Fysik Bas 2 och Kemi Bas 1 är godkända.

Studier på annat campus 

Om du väljer att läsa Tekniskt basår på annat campus än Borås, så tar du del av förinspelade föreläsningar på ett lärcentra med en lokal ledare på plats.