Förbereder dig inför din drömutbildning

Tekniskt Basår

Hus
Borås
kalender
60 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor (Matematiken börjar med Matematik Bas 1).
Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c.
Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Undervisningen består av:

  • föreläsningar och räkneövningar
  • självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten

Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats till högskoleingenjörsutbildning
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningarna samt utbildningarna Affärsutvecklarprogrammet bygg och IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet (gäller dock ej textilingenjörsutbildningen).

Hus
Borås
kalender
60 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

På basåret fräschar du verkligen upp dina gamla kunskaper. Även om du redan har betygen för att kunna söka in till en ingenjörsutbildning, så kan jag rekommendera det för din egen skull, ifall det var längesedan du gick ut gymnasiet.

Susanne, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.