Utveckla morgondagens produkter
och tjänster på ett innovativt
och kreativt sätt

Maskiningenjör - Automation och AI

180 hp
HöstTermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

HöstTermin 2023
Heltid 100%, Dag
Borås

Maskiningenjörens arbetsuppgifter har förändrats mycket de senaste decennierna. Inom dagens industrier är det stor efterfrågan på ingenjörer med kunskap i programmering inom området automation och artificiell intelligens (AI).

Exempel på hur maskiningenjörernas arbetsuppgifter har förändrats är i utvecklingen av självkörande fordon, ökad grad av automatisering av processer inom tillverkningsindustrin och ökad grad av IT-relaterade tjänster vid produktutveckling.

Vi vill utbilda ingenjörsstudenter med kunskap och verktyg för att möta denna förändring. I utbildningen kommer du därför att läsa kurser inom programmering, produktionsteknik med inriktning automation men även kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning samt automation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete kopplat till kurser inom ämnesområdet.

Utbildningen har en nära koppling till näringslivet och bjuder bland annat in föreläsare från branschen, samt använder fall från verkligheten i olika kursmoment.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.