Utveckla morgondagens produkter
och tjänster på ett innovativt
och kreativt sätt

Maskiningenjör - Automation och AI

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Maskiningenjörens arbetsuppgifter har förändrats mycket de senaste decennierna. Inom dagens industrier är det stor efterfrågan på ingenjörer med kunskap i programmering inom området automation och artificiell intelligens (AI).

Exempel på hur maskiningenjörernas arbetsuppgifter har förändrats är i utvecklingen av självkörande fordon, ökad grad av automatisering av processer inom tillverkningsindustrin och ökad grad av IT-relaterade tjänster vid produktutveckling.

Vi vill utbilda ingenjörsstudenter med kunskap och verktyg för att möta denna förändring. I utbildningen kommer du därför att läsa kurser inom programmering, produktionsteknik med inriktning automation men även kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning samt automation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete kopplat till kurser inom ämnesområdet.

Utbildningen har en nära koppling till näringslivet och bjuder bland annat in föreläsare från branschen, samt använder fall från verkligheten i olika kursmoment.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Exempel på yrken är utvecklingsingenjör inom automation och AI-relaterade tjänster, kvalitetsansvarig, produktutvecklare eller projektledare. Du kan bland annat arbeta inom processindustrin, fastighetsbranschen och tillverkningsindustrin med produktion av allt från bilar och fartyg till köksapparater.
Industry 4.0 kallas trenden av automation och data-utbyte inom tillverkningsteknologi. Detta inkluderar automatiserade system, så som Internet of things (IOT) och molntjänster m.m. Industriella processer genomgår stora förändringar inom automation och digitalisering, i princip arbetar alla företag med kvalitets- och ledningssystem för att möta olika krav från kunden. Detta arbete kräver stora resurser samt kompetens för att hantera stor mängd information på ett effektivt sätt. Det råder en stor brist på personer med kompetens inom digitalisering kopplat till produktionsprocesser i Sverige och övriga Europa. Försättningarna för att få arbete med denna kompetens är mycket eftertraktade vid exempelvis utvecklingen av att ersätta det manuellt arbete med en enhet, så som en robot.