Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Söka information

Information publiceras på flera olika sätt, exempelvis i böcker, rapporter, artiklar i tidskrifter och tidningar, på webben, i uppslagsverk med flera källor. Biblioteket abonnerar på många informationstjänster som du kan använda i ditt sökande.

Primo - sök böcker, artiklar, uppsatser och mer

Sök tidskrifter

Behöver du hjälp med dina sökningar?

I bibliotekets informationspunkter kan du få hjälp och stöd i din informationssökning. T ex kan vi visa dig hur du söker i Primo eller väljer databaser och sökord baserat på dina behov samt mycket mer.

Vi erbjuder även Söksupport och Sökverkstad.