Huvudmeny

Söka information

Information publiceras på flera olika sätt, exempelvis i böcker, rapporter, artiklar i tidskrifter och tidningar, på webben, i uppslagsverk med flera källor. Biblioteket abonnerar på många informationstjänster som du kan använda i ditt sökande.

Primo - sök böcker, artiklar, uppsatser och mer

Sök tidskrifter

Behöver du hjälp med dina sökningar?

I bibliotekets informationspunkter kan du få hjälp och stöd i din informationssökning. T ex kan vi visa dig hur du söker i Primo eller väljer databaser och sökord baserat på dina behov samt mycket mer.

Vi erbjuder även Söksupport och Sökverkstad.