Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

ACTION - A person-centred communication intervention


I ACTION är syftet att studera ett webbaserat utbildningsverktyg för kommunikation med äldre som vårdas i hemmet. Kommunikationen ingår i och utgör en viktig del av vård och omsorgen av äldre personer.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2022-12-31

 Det är idag ett starkt fokus på att vården av äldre ska vara personcentrerad, även om kunskaperna är begränsade om hur sådan vård kan omsättas i praktiken. ACTION utgörs av en intervention där en utbildning i kommunikation för vårdpersonal som vårdar äldre i hemmet utvecklats och testats. I projektet studeras om utbildningen kan förbättra vårdpersonalens kommunikativa kompetens.

Forskargruppen har en unik sammansättning av forskare med erfarenheter från vård och omsorg av äldre, kommunikationsforskning inom hälso- och sjukvård, social omsorg, och interaktion människa-dator.

Utbildningens flexibla upplägg kan erbjuda vårdverksamheter ett enkelt sätt att säkra viktig kompetens, och på så sätt bidra till vården av äldre.